Nut

Նոր վաճառքի կետեր

Այժմ մեր ապրանքատեսականին կարող եք գտնել Ծիրան սուպերմարկերտի ք. Երևան, Աջափնյակ թաղ. Շինարարների 15, ք. Երևան, Կենտրոն թաղամաս, Խորենացի 47 և ք. Երևան, Գայի 8/2, ք. ք. Երևան, Հր. Քոչարի 2ա հասցեներում գտնվող վաճառքի կետերում: